Výrobky

UNIPUR EMAIL

UNIPUR EMAIL - email polyuretanový jednosložkový vrchní lesklý 

CHARAKTERISTIKA:

Speciální jednosložková vodouředitelná polyuretanová vrchní barva lesklá. Barva je zdánlivě velmi podobná ETERFIXu LX. Podstata barvy je založena na emulgovaném oxidačně polymerujícím pojivu. Proti klasickým syntetickým nátěrovým hmotám má zvýšenou odolnost protu UV záření.

Komfort nanášení i konečný vzhled vytvrzeného filmu je velmi podobný. S výhodou se barva používá ke konečným úpravám předmětů ve venkovním prostředí i v interierech s cílem dosáhnout vysoce estetického vzhledu. Aplikovatelnost barvy se proti disperzním materiálům přibližuje bodu mrazu. Po vytvrzení barva odolává i působení ropných látek, krátkodobě i agresivnějším rozpouštědlům a benzinu.

INFORMACE O VÝROBKU:

Schnutí:  45 minut dle podmínek prostředí

Vydatnost:  6-8m2/kg v jedné vrstvě v závislosti na členitosti a poréznosti povrchu

Aplikace:  štětcem, válečkem, stříkáním

Ředění a čištění:  vodou

Balení:  0,8kg, 5kg, 10kg

unipur vzorník

 

 *Odstíny mají pouze orientační charakter.

Image Gallery

výrobky

základ úspěchu