Výrobky

UNIPUR ZÁKLAD

UNIPUR ZÁKLAD - barva polyuretanová jednosložková základní 

 

CHARAKTERISTIKA:

Barva je jako základní nátěr určena na ochranu předmětů a konstrukcí s vysokým nárokem na estetickou úroveň zaschlého filmu (nádrže, kolejová vozidla, nákl. automobily, stavební a zemědělské stroje, malá zemědělská technika). Nachází uplatnění zejména ve vnějším prostředí se zvýšenou agresí.

INFORMACE O VÝROBKU:

Schnutí:  do 1 hodiny dle podmínek prostředí

Vydatnost:  5-7m2/kg v jedné vrstvě v závislosti na členitosti a poréznosti povrchu

Aplikace:  štětcem, štětkou, válečkem, stříkáním

Ředění a čištění:  vodou

Balení:  0,8kg, 5kg, 10kg

Odstín:  0101 šedý

 

Image Gallery

výrobky

základ úspěchu