košík je prázdný

Certifikace

 Certifikace systému managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 + vybraným výrobkům na ochranu povrchu betonu.


 

 

 

  • 2000 - DOSUD: VUPS Praha (Výzkumný ústav pozemních staveb s.r.o. Certifikační společnost) Spolupráce na budování systému řízení jakosti firmy dle ČSN EN ISO 9001:2001 a dále pravidelná kontrola a auditování SMJ (VUPS … Certifikační orgán č.3009); výrobková certifikace dle podle § 13 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných vládních nařízení (zejm. § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb. v plat.zn.), na které ještě nejsou vydány evropské harmonizované „požadavkové“ normy VUPS … AO227); výrobková certifikace na základě evrpských harmonizovaných „požadavkových“ norem (dle zák. č. 22/1997 Sb. a nař. vl. č. 190 /2002 Sb. v platném znění, v souladu se směrnicí Rady Evropských Společenství 89/106/EHS … aktuálně dle ČSN EN 1504-2 … povrchová ochrana betonu + certifikace systému řízení výroby dle ČSN EN 1504-2:2006) … VUPS … Notifikovaná osoba č.1516; počáteční zkoušky typu výrobků pro certifikaci … VUPS … Akreditovaná zkuš.laboratoře č.1234.  

 

  • 2008 - DOSUD: TSÚS Bratislava (Technický skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava)  Pobočka Tatranská Štrba … počáteční zkoušky typu pro výrobkovou certifikaci + výrobková certifikace (TSÚS … OM 04, člen EOTA, NO 1301, AO-SK04, SKTC-105),

 

certifikat csn en iso 9001-2009certifikat systemu rizeni vyroby csn en 1504-2 2006certifikat systemu rizeni vyroby csn en 1504-2 2004