košík je prázdný

O naší firmě

Základem podnikatelské činnosti fy BIOPOL je vývoj a výroba nátěrových hmot a nátěrových systémů a jejich prodej.


Firma prošla  za dvacet let své kontinuity vlastním vývojem:

Společnost pod původním názvem BIOPOL s.r.o. vstoupila na trh v Československu na jaře 1991 jako nová soukromá firma bez účasti zahraničního kapitálu a nemající kořeny v žádném předchozím státním podniku či družstevní organizaci. V úplném počátku činnosti se opírá o zkušenosti svých zakladatelů (společníků) - odborníků ze sféry přípravy a realizace staveb a z vývoje i výroby izolačních hmot.

Podnikatelské zaměření vycházelo z tehdejších dobrých znalostí o situaci jednak v nabídce výrobků stavební chemie pro stavebnictví, ale třeba o neuspokojivém stavu většiny stávajících objektů občanské vybavenosti i zemědělských staveb.
Fa BIOPOL postavila svoji existenci jednoznačně na vlastní výrobě.

Tomu odpovídal počáteční podnikatelský cíl:

  • vývoj a produkce ekologicky šetrných disperzních (především akrylátových) nátěrových hmot se širokým uživatelským zaměřením pro uspokojení potřeb zejména ve sféře komunální a "hobby".  Na počátku byly dva výrobky.

Po prvním - hospodářsky úspěšném roce vlastní produkce, kdy firma intenzivně korigovala své kroky k vyprofilování perspektivního výrobního programu do budoucna, BIOPOL vytváří a uvádí v roce 1992 na trh nový strukturně odlišný sortiment nátěrových hmot, který již plně koresponduje s obecnou úrovní techniky v této sféře. Od počátku roku 1992 systematicky využívá firma ke zvyšování jakosti svého sortimentu a k vývoji nových přípravků nejen svých vlastních sil, ale již i externích odborníků. 

Začátkem roku 1994 společnost prodělala systémové změny ve vlastnictví a umístění výrobního závodu. V souvislosti s tímto procesem byla i přejmenována. 

Od 1.4.1994 je společnost BIOPOL paints s.r.o. stabilizována a neprodělala již žádné existenční změny. Výrobní závod má na pozemcích perspektivní usedlosti v obci Okřínek nedaleko Poděbrad, kde má zajištěn potřebný rozvoj i z pohledu možnosti zřízení dalších výrobních a skladovacích prostor. Pronájem těchto prostor je zajištěn nájemní smlouvou trvající od roku 1994 a rozšířenou v roce 1996. Smluvní vztah je stabilní - uzavřený na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Pronajímatel ... rodina Nachtigallových ... získal prostory jako oprávněná osoba v rámci restitucí. Nájemní vztah funguje již léta bez zásadních problémů. Koncepční  a podstatné  věcí se řeší společně, nájemce s pronajímatelem. 

Řízení firmy a rozhodující obchodní aktivity zajišťuje společnost v hlavní kanceláři v sídle firmy v Okřínku. Výroba nátěrových hmot  a distribuce do obchodní sítě je rovněž zajištěna prostřednictvím provozu v Okřínku. Část administrativních procesů probíhá v kancelářských prostorech v Poděbradech.
 
Společnost je zapsána jako společnost s ručením omezeným dnem 14. 03. 1994 v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27419.       
Firma je vlastnictvím dvou majitelů – fyzických osob. 

Technologické zařízení, inventář, dopravní prostředky, výpočetní technika, zásoby i nehmotný kapitál jsou majetkem firmy. 
Stávající výroba má středně velké možnosti produkce s eventualitou 2 - směnného provozu s celkovou kapacitou do cca 2000 tun nátěrových hmot za rok. Současné vytížení je na úrovni cca 1 směny. Technologie je postupně zdokonalována a vylepšována s cílem udržení kroku s vývojem techniky v oboru s dopadem jak na kvalitu tak i na produktivitu práce.. 

Financování firmy se děje prostřednictvím vlastních zdrojů a jednak prostřednictvím úvěrů poskytovaných spolupracujícími bankami.

 

Výpis z obchodního rejstříku ke stažení.  

     

Základní identifikační údaje o firmě ke stažení.