košík je prázdný

Antikorozní ochrana oceli

Návrh ochranného NS vnějšího pláště ocelového válcového jezového tělesa

 

ZADÁNÍ:

PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI ocelového jezového tělesa historického hydrotechnického díla. Ochranný nátěrový
systém vnějšího pláště válcového jezu napadeného důlkovou korozí ... stupeň zarezivění ( podkorodování původního NS ) dle ČSN ISO 8501-1 ... "D”. Dle ČSN EN ISO 12944-5 nelze již úspěšně při dlouhodobém ponoru ve vodě takto napadený podklad úspěšně chránit ( pomocí ONS ) !
ONS = ochranný nátěrový systém 

CHARAKTERISTIKA:

Nátěrový systém z roku 1996 je již v celé ploše podkorodovaný. Na některých místech se loupe. Stav podkladu pod
nátěrem dle ČSN ISO 8501-1 ... "D” včetně důlkového a kráterkového korozního napadení. Pro úspěšnou opravu je nutné odstranění veškerého původního povlaku tryskáním ve stupni D Sa3. Dále pak celoplošná pasivace bezoplachovým přípravkem IZOKOR z důvodů možné reziduální existence neotryskaných korozivních důlků a kráterků.

 

 

 

DOPORUČENÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM :   č.1 - ROZPOUŠTĚDLOVÝ      

 

printButton  stránka s návrhem NS k tisku

Použité nátěrové hmoty:   BILAK ZN PRIMER bilak-zn-prim2  BISIL bisil2  

 

 • Velmi důkladné celoplošné tryskání D Sa3 ... s důrazem na prohlubně a důlky !
 • Celoplošný nátěr ( nástřik ) speciálním inhibičním a konverzním bezoplachovým prostředkem IZOKOR . ( Výr. Incor Médica Hradec Kr. )
 • Dvojnásobný nátěr, nástřik (1.vrstva nátěr !, 2.vrstva airless nástřik !) základní akrylát-silikonovou zinkovou barvou BILAK ZN PRIMER.
 • Následuje minimálně TŘÍ násobný nátěr nebo nástřik speciální vrchní jednosložkovou silikon-akrylátovou barvou BISIL. Optimální
  vytvrzená tloušťka vytvrzeného filmu (DFT) je v rozmezí 250-300μm, minimální požadovaný DFT=200μm !
 • ONS byl navržen pokud možno dle zásad ČSN EN ISO 129441-8 pro prostředí Im 1. Stav podkladu je však nevhodný pro dlouhodobý ponor ve vodě po nanesení antikorozního ONS ( viz výše ) ! Zde byly uplatněny dlouhodobé zkušenosti výrobce s různými nestandartními situacemi. Oprava realizována v létě 2007, po 6 letech provozu je ONS BEZ PORUCH A DEFEKTŮ !
   
  Předpokládaná životnost NS je střednědobá "M" ... 10-15 let. Po 3 letech je nutné učinit zevrubnou prohlídku a odstranit případné místní defekty
  vyplívající z technologických nedokonalostí, kterým se nelze s ohledem na výchozí stav i navrženou přípravu podkladu 100% vyhnout.

 

 

tabulka antikorozní ochrana oceli