košík je prázdný

Plechové střešní krytiny č.2

Návrh nátěrového systému na prodloužení životnosti plechové střechy - příklad č.2.

 

 

ZADÁNÍ:
Prodloužení životnosti ochranného NS plechové střechy.

 

CHARAKTERISTIKA:
Plechová střecha s ještě celkem funkčním ochranným NS. Povrch silně napaden společenstvy mikroflóry ... zejm. řasy, lišejník.
Na omezené ploše cca 10% nutno nahradit kompletní NS.

  

 DOPORUČENÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM č.1 :          pdf button Podrobný rozpis návrhu technologického postupu

 

printButton Stránka s návrhem k tisku

Použité nátěrové hmoty:   GLASFIX STABIL glasfix-stabil2    ETERFIX PRIM  eterfix-prim2    ETERFIX BI  eterfix-bi2       

  • Jednorázová víceméně celoplošná sanace likvidačním fungicidním prostředkem postřik ... např. FUNGISPRAY Super, SAVO PROTI PLÍSNÍM, ..
  • Důkladné místní a mechanizované čištění ... P St2 dle ČSN ISO 8501-2. (dle skut. stavu ... v tomto případě 10-15%povrchu).
  • Nátěr odhaleného nakorodovaného plechu speciálním inhibičním a koverzním prostředkem GLASFIX STABIL.
  • Dvojnásobný nátěr takto připraveného plechu základní disperzní antikorozní barvou ETERFIX PRIM. ( Glasfix STABIL lze přetřít základní barvou již po 30 minutách. )
  • Dvojnásobný nátěr n. nástřik vrchní disperzní barvou ETERFIX BI s obsahem trvale působícího účinného fungicidního prostředku.

ONS navržen v souladu s požadavky a zásadami ČSN EN ISO 129441-8 pro prostředí C4. Předpokládaná životnost NS je střednědobá "M" ... 10-15let. Po 3 letech je nutné učinit zevrubnou prohlídku a odstarnit případné místní defekty vyplývající z technologických nedokonalostí, kterým se nelze při navržené přípravě podkladu úplně vyhnout.

 tabulka nátěr plechové střechy2 č1

 
DOPORUČENÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM č.2 :
 
 Použité nátěrové hmoty:    S-2102 PRIMER s-2102   BISIL   bisil2          
  • Jednorázová víceméně celoplošná sanace likvidačním fungicidním prostředkem postřik ... např. FUNGISPRAY Super, SAVO PROTI PLÍSNÍM, ...
  • Důkladné místní a mechanizované čištění ... P St2 dle ČSN ISO 8501-2. (dle skut. stavu ... v tomto případě 10-15%povrchu).
  • Nátěr odhaleného nakorodovaného plech speciálním inhibičním a koverzním prostředkem IZOKOR (Není výrobkem BIOPOL ... INKOR Hradec Králové) I v tomto případě možno užít GLASFIX Stabil. Za předpokladu důsledného zbavení rzi nakorodovaných míst je možné natřít plech přímo základní barvu S2102.
  • Dvojnásobný nátěr takto připraveného plechu základní syntetickou antikorozní barvou S-2102 PRIMER.
  • Dvojnásobný nátěr n. nástřik speciální vrchní jednosložkovou silikon-akrylátovou barvou BISIL.

ONS navržen v souladu s požadavky a zásadami ČSN EN ISO 129441-8 pro prostředí C4. Předpokládaná životnost NS je střednědobá "M" ... 10-15let. Po 3 letech je nutné učinit zevrubnou prohlídku a odstarnit případné místní defekty vyplývající z technologických nedokonalostí, kterým se nelze při navržené přípravě podkladu úplně vyhnout.

 

tabulka nátěr plechové střechy2 č2