košík je prázdný

Příprava podkladu

Několik poznámek k přípravě podkladu:


 •  zabavení pryskyřičných míst vymytím ředidlem C 6000 nebo ještě vhodnější je použít k tomuto účelu směs polárních a nepolárních ředidel .... Z běžne dostupných např. xylen (S6005) nebo lakový benzin (S6006) s ethylalkoholem (denaturovaný líh) v poměru 1 :  1 (na pryskyřičné typy  dřeva je lépe  vyhnout se nanášení první vrstvy  fyzikálně vytvrzovaného druhu nátěrové hmoty)
 • odstranění případného starého nátěru ... nejlépe důkladným obroušením nebo opálením s nezbytným obroušením připálených mís

tdřevěný podklad, který již byl vystaven (i velmi krátce) nechráněný povětrnosti nebo vlhkosti, je nutné pro vnější expozice nebo pro vnitřní užití se zvýšenou agresí ošetřit vhodným biocidním přípravkem (zde protěžujeme zejména tuzemské vynikající materiály společností STACHEMA, a.s. Kolín  i  BOCHEMIE,a.s. Bohumín ... výborné zkušenosti máme s moderními materiály fy STACHEMA řady LIGNOFIX (hlavně LIGNO - FIX TOP, LIGNOFIX TOP-Profi, LIGNOFIX SUPER ... i proti dřevokaz. Hmyzu, FUNGISPRAY a FUNGISPRAY Super ... oba sanační přípravky proti plísním, ...;) dále přípravky BOCHEMIE  především BOCHEMIT QB proti dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám , dále je zde k  dispozici celá řada přípravků řady PREGNOLIT UNI (širokospektrální i na zdivo), PREGNOLIT Insekt.,  ... Samozřejmě používáme i biocidy jiných renomovaných výrobců. V poslední době máme výborné zkušenosti s biocidními přípravky fy Schülke&Mayr ... distribuce ACE Trade, s.r.o. Ústí nad Orlicí ... PARMETOL DF12- snační i na zdivo, PARMETOL S20, PARMETOL CF10, PARMETOL DF 19 forte, ...

IMPREGNACE – PENETRACE dřeva BIOPOL:

 • BILEP F (... vynikající i na dřevo - hlubokopronikající mikrodisperzní napouštěcí přípravek naředěný  30 - 50% vody. Vyrábáme jej i ve  speciální modifikaci účinně zabraňující degradaci ligninu působením UV záření použitelný jak pod rozpouštědlové laky (LAKSIL) tak pod vodou - ředitelné (BILAK A, UNIPUR lak, ...).
 • UNIPUR LAK (emulzní 1-K polyurethanový lak naředěný  30 - 50% vody)
 • BILAK A (MÉNĚ VHODNÝ z důvodů nadměrné velikosti elementární pojivové částicedisperzní akrylátový lak vrchní naředěný 30 - 50% vody)

bilep-f2  unipur-lak  bilak-a2

Lazurovací nátěry, lakování, základní vrstva:

 • BILAK A ... disperzní akrylátový vodou ředitelný lak na dřevo pro vnější i vnitřní použití. Je určený pro podobné aplikace jako LUXOL, ale navíc je vhodný i pro 
  klasické lakování, tedy pro vytvoření souvislého vytvrzeného filmu zvolené tloušťky. Vyrábí se bezbarvý a ve čtyřech základních odstínech (pinie, jedlová zeleň, kaštan a palisandr). Z hlediska vzhledu se dodává ve třech verzích ... lesklý, polomatný a matný. Pro větší zakázku lze dohodnout i slevu. Pro lazurovací účely se naředí vodou - jak výše popsáno - a dbá se na to, aby na povrchu nezůstal nevsáknutý lak (setře se vlhkým hadrem). Při lakování se po penetraci nanáší již neředěný lak ve dvou i více vrstvách. Nevýhody ... do dřeva nepronikne tak hluboko jako syntetický lak (na bázi alkydových pryskyřic). Výhody ... vynikající odolnost povětrnosti včetně UV záření, pohodlná práce ... ředí se vodou.
 • UNIPUR LAK ... emulzní vodou ředitelný jednokomponentní polyurethanový lak. Tvrdý lesklý lak zejména pro vnitřní použití. Je určený jak na různé obklady, ale i na běžné dřevěné podlahy ... parkety, palubky. Vyrábí se zatím pouze bezbarvý ve třech stupních lesku ... lesklý, polomatný, matný. Stejné aplikační zásady jako u BILAKuA. Vhodný jak pro lazurovací účely, tak pro klasické lakování.
 • LAKSIL ... silikon-akrylátový pololesklý lak rozpouštědlový. Ředí se xylenem  nebo S6005. Jiným ředidlem nelze. Vytvrzuje fyzikálním způsobem ... pozor na extrahovatelné látky ve dřevě. Pryskyřičné dřevo se musí nejprve zbavit z povrchových partií pryskyřice vymytím ředidlem C6000. Lak je určen pro vnitřní i vnější použití i pod vodu. Pozor : Lak vytvrzuje převážně fyzikálním způsobem, i ve vytvrzeném stavu může být tedy negativně ovlivněn některými extrahovatelnými látkami např. balzámem. Lak je atestován pro dlouhodobou expozici v pitné vodě, pro přímý styk s potravinami i pro povrchovou úpravu dřevěných hraček.
 • ETERFIX BD ... základní bílá disperzní akrylátová vodou ředitelná barva na dřevo. Je určená pro vytváření kryvých pigmentovaných nátěrových systémů na dřevě a má roli podkladní mezivrstvy se speciálními fyzikálně mechanickými vlastnostmi. Je vhodná jak pod emaily disperzní, emulzní i syntetické. Při finálním nanášení lesklých emailů v méně kryvých odstínech (žlutý, oranžový, červený) je i pro dosažení požadované estetické kvality její použití nezbytné.

bilak-a2   unipur-lak   laksil2   eterfix-bd2