košík je prázdný

Prodloužení životnosti střech

Zmínka o NH používaných na prodloužení životnosti "měkkých" střešních krytin, převážně na plochých střechách :


  
S cílem mít k dispozici cenově  přístupné materiály pro prodloužení životnosti ještě vyhovujících střech  pokrytých asfaltovými izolačními pásy BIOPOLpaints vyvinula dvě  nátěrové hmoty:

 

ETERFIX BIN  ... je venkovní elastický disperzní akrylátový email určený pro  povrchovou ochranu těžkých lepenek a jiných podobných podkladů. Barva  výborně odolává agresi vnějšího prostředí vč.vysokých dávek UV záření.

V případě, že je asfaltový povrch střešní krytiny již výrazněji zdegradován doporučujeme ještě  před aplikací ETERFIXu BIN  nanést pro oživení podkladu dvojnásobný nátěr (první naředěný)  speciálním přípravkem na bázi ropného asfaltu modifikovaného  termoplastickým kaučukem a dalšími činidly BIKAUZAL P. Přibližně po 14 dnech se pak opět nanáší dvojnásobný nátěr ETERFIX BIN.


Pro ochranu dnes hojně pokrytých ploch tvrdými PUR pěnami naše firma vyvinula speciální  elastický akrylátový email ETERFIX BI PUR.  Tato barva se již několik let používá   k určeným účelům po celé naší  republice a prostřednictvím některých aplikátorů i v Polsku a Maďarsku.

eterfix-bin2    eterfix-bi-pur2    bikauzal-p2     

Poznámka:
ETERFIX BIN  nelze zaměňovat s materiály, kterými se napravují střešní lepenkové  krytiny v biakrylit havarijním stavu. K tomuto účelu má BIOPOLpaints rovněž stěrkový hyroizolační systém  BIAKRYLIT, ... na přání zašleme rádi i o tomto systému bližší písemné informace vč.  podnikové normy na aplikaci těchto nátěrových hmot.