košík je prázdný

Vodouředitelné barvy

Vrchní barvy vodouředitelné … disperzní akrylátové, emulzní polyuretanové, emulzní, epoxidové:


Naše firma BIOPOL nabízí bohatý sortiment vrchních barev (emailů, „Top Coats“), které cíleně svými vlastnostmi kompletují ochranné nátěrové systémy (ONS). Navrženým nátěrovým systémům přinášejí tyto finalizující povlaky především tyto vlastnosti: barierový účinek, mechanickou odolnost, resistenci vůči určitému chemickému napadení, odolnost při ponoru pod vodou, docílení zadané životnosti ONS na povětrnosti, … V neposlední řadě vrchní barva dodává nátěrovému systému požadovaný vzhled.

ETERFIX BI (PN 011a/2010)

eterfix-bi2univerzální elastická disperzní akrylátová barva venkovní matná. Jedná se o osvědčenou univerzální moderní vodouředitelnou barvu s vynikající odolností na povětrnosti i proti dlouhodobým účinkům UV záření. Přestože se jedná o nátěrovou hmotu, která figuruje v sortimentu BIOPOL téměř od zahájení výroby NH, nejedná se o zastaralý materiál. V průběhu času naše firma dbá na zdokonalování vlastností svých výrobků, aby tyto odpovídaly obecnému stavu techniky v příslušné době. Aktuální optimalizace formulace této NH byla realizována v průběhu let 2008-2010 uplatněním výstupů z výzkumu v rámci grantového projektu grantového projektu č. 2A-ITP1/014 (MPO – „Prosperita").  ETERFIX BI dobře spolupracuje s většinou základních (podkladových) povlaků uvedených v předchozí části I.A. ETERFIX BI se nepoužívá v kombinaci s pomocným přípravkem LAKSIL PENETRACE ani se základní silikonovou barvou do vysokých teplot CORSIL. Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu: téměř bez omezení ... v kontextu s dikcí normy ČSN EN ISO 12944-zejm.5.: ETERFIX PRIM, UNIPUR ZÁKLAD, S2102, BILAK Zn PRIMER, GLASFIX Zn PRIMER, ...

ETERFIX BIT (PN 025/93)

eterfix-bit2univerzální tvrdá disperzní akrylátová polomatná barva. Technicky je tato vrchní barva velmi podobná barvě ETERFIX BI. Je však mnohem tvrdší, je tedy odolnější vůči mechanickému namáhání. Uživatelské zaměření barvy ETERFIX BIT  v systémech antikorozní ochrany vyplývá z této její přednosti... zahradní nábytek, parapetní plechy, ocelové zámečnické prvky (vstupní brány, garážová vrata, ...). Ostatní ochranné vlastnosti – odolnost vůči povětrnosti a UV záření, chemická odolnost, ... - jsou prakticky stejné, jakou disponuje  barva ETERFIX BI. Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu: viz. ETERFIX BI.

 

ETERFIX LX (PN 036/95)

eterfix-lx2univerzální tvrdší disperzní akrylátová pololesklá barva. Barva se používá ke stejnému účelu jako ETERFIX BIT s tím, že určující je konečný požadovaný vzhled konstrukce, předmětu. S výhodou se ETERFIX LX používá pro konečnou úpravu okenních rámů, venkovních i vntřních dveří, ... Kvalita této vrchní barvy byla také mnohokrát potvrzena získáním ocenění „CZECH MADE" (ve dvouletých periodách od roku 1998). Od roku 2008 naše firma přestala také tento výrobek pro vysoké finanční nároky systému (SCJ – Sdružení pro cenu a jakost) prověřovat. Barva je formulována v souladu s nejnovějšími poznatky aplikovaného výzkumu v této oblasti. Dokladem, že kvalita nátěrové hmoty ETERFIX LX odpovídá současnému stavu techniky v oboru povlakových materiálů je i to, že je způsobilá pro přímý kontakt s potravinami i pro užití na dětské hračky. Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu: viz. ETERFIX BI.

 

UNIPUR TOP (PN 047a/96)

unipur-topspeciální jednosložková vodouředitelná polyuretanová vrchní barva lesklá. Barva je zdánlivě velmi podobná ETERFIXu LX. Podstata barvy je založena na emulgovaném oxidačně polymerujícím pojivu. Proti klasickým syntetickým nátěrovým hmotám má zvýšenou odolnost protu UV záření. Komfort nanášení i konečný vzhled vytvrzeného filmu je velmi podobný. S výhodou se barva používá ke konečným úpravám předmětů ve venkovním prostředí i v interierech s cílem dosáhnout vysoce estetického vzhledu. Aplikovatelnost barvy se proti disperzním materiálům přibližuje bodu mrazu. Po vytvrzení barva odolává i působení ropných látek, krátkodobě i agresivnějším rozpouštědlům a benzinu. V průběhu roku 2010 se zvláštní modifikace této barvy UNIPUR Top NOVINKA 2010!(PN 047a/2009) vyčlenila jako speciální povlak pro použití na beton (ČSN EN 1504-2 ... ochrana proti vnikání, mechanická ochrana ... průkaz shody 2+). Obou modifikací této nátěrové hmoty se však s výhodou učívá i k jiným účelům ... NS pro antikorozní ochranu, NS an dřevo, ... Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu ... UNIPUR ZÁKLAD, S2102, S2102, GLASFIX Zn PRIMER, BILAK Zn PRIMER, ETERFIX PRIM, (vhodnost přibližně podle pořadí) ... dále v souladu s ČSN EN ISO 12944 1-8.

GLASFIX Top 2K-EpV NOVINKA 2010! (PN 057a/2009)

glasfix-top-2k-epvspeciální dvousložková epoxidová vodouředitelná barva na beton. Původně projektována jako účinný povlak na beton ... ochrana proti vnikání, chemická ochrana, mechanická ochrana. Výborně se svými vlastnostmi doplňuje s barvou UNIPUR EMAIL(122); zatímco ta vykazuje excelentní odolnost proti UV záření, GLASFIX Top 2K-EpV osvědčuje širší chemickou odolnost, antiabrazivní vlastnosti, velmi nízkou termoplasticitu, ... Barva neobsahuje rozpouštědla (VOC)!  I tato nátěrová hmota byla podrobena počátečním zkouškám typu dle požadavků harmonizované normy ČSN EN 1504-2.  Průkaz shody 2+ dle téro normy. Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu: téměř bez omezení ... v kontextu s dikcí normy ČSN EN ISO 12944-zejm.5.: ETERFIX PRIM, UNIPUR ZÁKLAD, S2102, BILAK Zn PRIMER, GLASFIX Zn PRIMER

SILAKRYL F

silakryl-f2původně byla tato nátěrová hmota vyvinuta jako typická moderní fasádová barva. V posledních dvou letech bylo užití této nátěrové hmoty z důvodů jejích výborných vlastností rozšířeno obecněji jako speciální vrchní barvy na beton a minerální podklady. Barva je již nyní certifikována podle evropské harmonizované normy ČSN EN 1504-2 pro užití na beton s účinky „ochrana proti vnikání". Barva je do systému kompletována i v tomto případě speciálním silikonovým vodouředitelným penetračním přípravkem SILEP F s převažujícím hydrofobizačním účinkem ... čl.3.1 dle EN 1504-2. Poznámka: Naše firma již v minulosti převzala normál fy WACKER-CHEMIE, GmbH  pro označení přípravku „SILIKONOVÝ", tedy že silikonová složka muší představovat min.50% hmotnostního obsahu pojiv. Tento nátěrový systém je možné uplatnit v celé škále i složitých zadání ... jako finální povlak sanačních maltovin při sanaci zdí nasycených zemní vlhkostí, ETICS, památkově chráněné objekty, obtížně přístupné partie budov.

BISTERIL NOVINKA 2011!

bisterilJedná se o silikonovou tenkovrstvou vodouředitelnou téměř transparentní nátěrovou hmotu, která jako finalizující vrstva dodává povrchu trvalé biocidní a částečně samočisticí vlastnosti. Uvedené užitné vlastnosti jsou založeny na Hondovu-Fujishimovu fotokatalytickém efektu; toho se v případě kompozice BISTERIL dosahuje rozptylem nanostrukturních částeček anorganických pigmentů s převahou TiO2 v tenké transparentní organokřemičité matrici. Přípravek BISTERIL plánujeme směrovat jednak do exteriéru jako konečný povlak speciálních nátěrových systémů, fasádních materiálů, režného zdiva i betonu ... všude tam, kde je nebezpečí rozvoje nežádoucích společenstev mikroorganizmů (řasy, bakterie, plísně) - na povrchu konstrukcí v nepříznivých polohách a podmínkách na povětrnosti. Povlakovou hmotu BISTERIL hodláme směrovat i do interiérů veřejných budov ... především jako finalizující povlak stěn, spár obkladů a dlažeb, ... Týká se rekrečních objektů, sanatorii, nemocnic, balneologických zařízení, restaurací, úřadů, škol a v neposlední řadě potravinářských provozů (nepřímý kontakt s potravinami).