košík je prázdný

Ochranné nátěrové systémy pod vodu

TYPICKÉ UŽITÍ … ochranné nátěrové systémy plaveckých bazénů, vodních jímek včetně vodojemů na pitnou vodu, balneologických zařízení...

 

 

Popis

Na společnost BIOPOL již krátce po svém založení v roce 1990 se stále častěji začaly zákazníci obracet s poptávkami po účinných nátěrových systémech chránících různé podklady pod vodou. 

Zpočátku se jednalo zejména o nátěry zastaravájících bazénů městských koupališť. 
Postupem času se poptávky postupně přesouvaly k technicky specifikovanějším záměrům … k ochranným nátěrovým systémům jímek vodojemů, balneologických zařízení, hydrotechnických konstrukčních prvků..

Bližší technická specifikace

Pro nátěrové systémy vystavené trvalému působení vody se vyprofilovaly původní speciální povlakové materiály BIOPOL … BISIL a LAKSIL. Jedná se o nátěrové hmoty – barvu a transparentní lak - na polymerní organo-křemičité bázi. Oba materiály jsou atestovány pro trvalý kontakt s pitnou vodou.

Pro komplexní ochranu proti korozi do těchto velmi zatěžujících podmínek (Im1 dle ČSN EN 12944-2) vhodně a účinné kompletují nátěrové systémy BISIL/ LAKSIL základní antikorozní barvy BILAK Zn PrimerGLASFIX Zn Prim a S2102

Pro trvalou expozici ve vodě ještě ze sortimentu NH BIOPOL dobře vyhovují materiály BIKAUZAL P (jímky na vodu nenekontaminovanou ropnými látkami) a dvousložkovou polyuretanovou barvu GLASFIX Top 2K-PUR (komplexní chemické zátěže  včetně agresivních ropných látek např.rozpouštědel). BIKAUZAL P ani GLASFIX Top 2K-PUR jsou ve vytvrzeném filmu v podstatě zdravotně nezávadné materiály, zatím však nemůžeme tuto věc prokázat oficiálním atestem např. pro trvalý kontakt s pitnou vodou.

Vhodnost používaných nátěrových systémů prověřil nejen mnoholetá zkušenost spojená s trvalým zdokonalováním uvedených materiálů, ale i různá nezávislá ověřování vlastností prostřednictvím urychlených normalizovaných laboratorních testů. BIOPOL po své linii průběžně testuje NH v rámci dlouholeté spolupráce s Ústavem chemie a technologie makromolekulárních látek Univerzity Pardubice i ve své laboratoři.

Zároveň v rámci počátečních zkoušek typu a pravidelných dohlídek Autorizované osoby (u BIOPOLu č.227), resp. Notifikované osoby (u BIOPOLu NO 1516 … VUPS Praha, NO 1301 TSUS Bratislava) probíhají ověřování vlastností NH BIOPOL dle příslušných předpisů a technických norem u akreditovaných zkušeben (VUPS Praha, SYNPO Pardubice, TSUS Bratislava/Tatranská Štrba).

Popis podílu fy BIOPOL

Veškeré uvedené nátěrové hmoty jsou původními cílenými materiály fy BIOPOL, které byly vyvinuty na základě marketingových úvah a odhadů i v souladu s konkrétními poznatky z trhu. BIOPOL stále více spolupracuje při vývoji a zdokonalování svých výrobků s experty a výzkumnými ústavy. Jedná se o již zmíněný Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek Univerzity Pardubice, dále o Výzkumný ústav anorganické chemie a.s. Ústí nad Labem, Výzkumný ústav pozemních staveb, s.r.o. Praha, Lučení závody a.s. Kolín, Molecular Cybernetics s.r.o., Praha, …

Časová posloupnost přípravy a realizace

Výběr z mnoha zakázek, ke kterým fa BIOPOL pořizovala vlastní dokumentaci:

 

  • městské koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm 2001,
  • městské koupaliště v Klatovech 2004,
  • Aquapalace Praha Průhonice – Čestlice 2008,
  • Městské koupaliště v Městci Králové 2006,
  • Camp Valek Loděnice u Prahy … plavecký bazen 2005,
  • ZOO Praha 2007, 2009,
  • ZOO Ostrava 2011, …

 

Výjimečnost

Na první pohled se mnohdy jedná o standardní uplatněná nátěrových hmot pro ochranu konstrukcí vodou. Je však třeba mít na paměti, že v balneologických zařízeních jsou ochranné povlaky pod vodou vystaveny (např. proti pitné vodě či vodě v přírodě) výrazné dodatečné agresi. Jedná se zejména o čisticí a dezinfekční procesy, kterým jsou tato zařízení podrobována mimo v mimoprovozním čase po odchodu klientů.

U bazénů dominuje periodické přechlórovávání (až na 1,0mgCl2/L), kdy je ochranný povlak vytaven silnému působení atomárního kyslíku. To však rozhodně není vše; za zmínku stojí různé roztoky agresivních čisticích prostředků v kombinaci s fungicidními látkami, …

Poznámka k přínosům akce

Poznatků z této sféry užití NH je skutečně mnoho.

Určitým kontinuálním a vždy aktuálním tématem u podvodních nátěrových systémů je nebezpečí vzniku a rozvoje osmotických puchýřů. Bez kvalifikovaného přístupu při aplikaci těchto speciálních povlaků je nebezpečí vzniku těchto defektů velmi vysoké.

Tak např. u betonových jímek je nezbytné, aby prostá vhkost podkladu (%-ní nasycení pórů fyzikálně vázanou vodou) nepřekročila hodnotu 40%. Dále je naprosto nezbytné důkladně naimpregnovat podklad bezpigmentovým přípravkem LAKSIL (naředěným 25% hmot. Ředidla S6005). Dále pak NS BISIL musí být nanesen min. ve 3 vrstvách o vytvrzené tloušťce min. 300mikrometrů. To vyvolává spotřebu tekuté barvy kolem 0,70 – 0,80 kg/m2.